top of page

pt., 04 lis

|

Kraków

Recesje dziąsłowe. Chirurgia addycyjna.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Recesje dziąsłowe. Chirurgia addycyjna.
Recesje dziąsłowe. Chirurgia addycyjna.

Czas i lokalizacja

04 lis 2022, 09:00 – 05 lis 2022, 09:00

Kraków, Józefa Dietla 60, 31-039 Kraków, Polska

O wydarzeniu

Recesje dziąsłowe - diagnostyka, wskazania

Zastosowanie różnych technik zabiegowych pokrywania recesji dziąsłowych:

tunelowej, dokoronowego przesunięcia płata oraz bocznego przesunięcia płata.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających już doświadczenie w chirurgii, które chcą nauczyć się zabiegów pokrywania recesji dziąsłowych lub usystematyzować już posiadaną wiedzę. Na kursie przedstawione zostaną różne techniki zarówno zabiegów pokrywania recesji dziąsłowych jak i pobierania przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia w zależności od  regionu w jamie ustnej oraz wskazań.  Dodatkowo prowadząca podzieli się trikami i radami jak usprawnić przeprowadzanie zabiegów z zakresu chirurgii addycyjnej.

Szkolenia z zakresu periodontologii organizowane przez GoodTooth Academy zorganizowane są w taki sposób, że zawsze moduł I. podstawowy poprzedza kurs zaawansowany. Podczas kursów zaawansowanych nie będą omawiane podstawowe zasady wykonywania prawidłowych cięć oraz szycia chirurgicznego, dlatego też rekomendowane jest  uczestnictwo w module pierwszym, wprowadzającym, do którego nawiązują kursy zaawansowane (jako moduł podstawowy traktowane są kursy perio i gummy z lat 2019-2021) lub znajomość podstaw mikrochirurgii periodontologicznej. Zalecamy to w szczególności osobom  z niewielkim doświadczeniem w chirurgii periodontologicznej.

Program szkolenia:

9:00 - 19:00 Część teoretyczna

 • Anatomia i fizjologia przyzębia.
 • Omówienie przyczyn recesji dziąsłowych.
 • Diagnostyka recesji dziąsłowych.
 • Określenie fenotypów dziąsłowych.
 • Przygotowanie tkanki zęba.
 • Omówienie technik pokrywania recesji: -dokoronowe przesunięcie płata -metody tunelowe -boczne przesunięcie płata -wolny przeszczep dziąsłowy -inne techniki.
 • Omówienie właściwości tkanki pobranej z podniebienia.
 • Metody zabezpieczania podniebienia.
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
 • Przeciwwskazania do zabiegu.
 • Powikłania i jak sobie z nimi radzić.
 • Zalecenia pozabiegowe.
 • Tips and Tricks.

Część Praktyczna

 • Prezentacja instrumentarium periodontologicznego.
 • Ćwiczenia na preparatach (warzywa, koferdam i preparaty zwierzęce).
 • Pomiar głębokości sondowania.
 • Oznaczanie linii mukogingiwalnej (granicy dziąsła przyczepionego).
 • Pobranie wolnego przeszczepu dziąsła (FGG) oraz tkanki łącznej techniką jednego cięcia.
 • Techniki cięcia – prawidłowe prowadzenie ostrza skalpela.
 • Techniki tworzenia płata równej grubości- pełnej grubości, dzielonego.
 • Mobilizacja płata.
 • Szycie mikrochirurgiczne (atraumatyczne, bez napięcia, nici 6-0, 7-0). Szwy okalające, podwieszające.

Udostępnij to wydarzenie

Informacje o wydarzeniu: Events
bottom of page