top of page
4.jpg

Prostho Study Club 
to:

cykl trzech szkoleń teoretyczno-praktycznych
z zakresu protetyki stomatologicznej

oraz
społeczność absolwentów powyższych szkoleń
pod przewodnictwem
dr n. med. Krzysztofa Gronkiewicza

wybierz interesujące Cię szkolenie

12.jpg
14.jpg
13.jpg

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej. Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych oraz z klasycznej protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjenta po przeszczepie twarzy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (BDIZ –EDI), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej (PTChJU).Od 18 lat z powodzeniem stosuje systemy całoceramiczne w protetyce stomatologicznej z zastosowaniem minimalnie inwazyjnych technik zabiegowych oraz z zastosowanem nowoczesnych systemów łączących służących do cementowania uzupełnień protetycznych zarówno w odcinku przednim jak i bocznym.

Jest prekursorem stosowania w Polsce materiału Empress II, obecnie Emax (dwukrzemian litu).

nowe propozycje różne wersje-20.jpg

Korony protetyczne

KORONY PROTETYCZNE
Szlifowanie zębów pod korony protetyczne

 • 22 cze 2024, 09:00 – 18:30
  Kraków, Fronton, Kamienna 21, 31-403 Kraków, Polska
  Jest to kurs praktyczny, podczas którego lekarze wzbogacą i uzupełnią swoją wiedzę i umiejętności o najnowsze technologie i materiały dotyczące stosowania koron protetycznych.

Jest to kurs praktyczny, podczas którego lekarze wzbogacą i uzupełnią swoją wiedzę i umiejętności o najnowsze technologie i materiały dotyczące stosowania koron protetycznych.

Podczas części teoretycznej zostaną omówione nastepujące zagadnienia:

 1. Biologia i Biomechanika w leczeniu protetycznym z zastosowaniem koron protetycznych.

 2. Ogólne zasady preparacji zębów.

 3. Ewolucja wskazań do zastosowania koron protetycznych metalowo/porcelanowych i ceramicznych – najnowsze dane naukowe.

 4. Diagnostyka i planowanie leczenia jako kluczowy aspekt powodzenia leczenia – diagnostyczne nawoskowanie „wax-up” i kompozytowy „mock-up” oraz indeksy weryfikacji zakresu preparacji.

 5. Aspekty szerokości biologicznej i kompleksu zębowo dziąsłowego w planowaniu i preparacji pod korony protetyczne jako czynnik warunkujący zdrowe przyzębie.

 6. Odpowiedni wybór materiału dla trwałej rekonstrukcji protetycznej.

 7. Zasady preparacji - wybór techniki zarówno dla zachowania jak największej ilości tkanek zęba a także dla odpowiedniej retencji uzupełnienia.

 8. Wybór odpowiedniego instrumentarium i przygotowanie pacjenta – w zależności od planowanej korony protetycznej.

 9. Wybór instrumentarium zabiegowego w zależności od wybranej metody.

 10. Wybór techniki stopniowej i bezstopniowej – rodzaje stopni, wskazania do zastosowania.

 11. Metody zaopatrzenia po oszlifowaniu ze szczególnym uwzględnieniem zębów z żywą miazgą.

 12. Zaopatrzenie tymczasowe – materiały, techniki wykonawstwa cementowanie uzupełnień tymczasowych.

 

W części praktycznej:

Część praktyczna odbywa się na fantomach z pełni wyposażonym stanowiskiem pracy oraz zestawami do wykonania ćwiczenia. Ta część rozpocznie się od pokazu szlifowania zębów. Następnie każdy z uczestników oszlifuje dwa zęby lub więcej pod koronę protetyczną.

Za kurs przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

 

nowe propozycje różne wersje-19.jpg

INLAY/ONLAY/OVERLAY

Kurs jest kursem praktycznym podczas którego lekarze wzbogacą i uzupełnią swoją wiedzę i  umiejętności o najnowsze technologie i materiały dotyczące stosowania pośrednich uzupełnień w odcinku bocznym. Kurs jest oparty na zasadach Evidence based dentistry co znaczy, że nie tylko aspekty teoretyczne wskazują na najlepszy wybór metody. Zostaną rozwiane mity dotyczące stosowania inwazyjnych metod w protetyce celem uzyskania przewidywalnych efektów leczenia w tym mity dotyczące zakresu preparacji pod konkretne uzupełnienia protetyczne. Po kursie lekarz będzie posiadał  wiedzę i umiejętności pozwalającą na właściwe zakwalifikowanie pacjenta do zastosowania uzupełnień pośrednich, odpowiednie przygotowanie pacjenta, wybór metody i rodzaju materiału, preparacji zębów.

W części teoretycznej zostaną poruszone następujące tematy:

 • Zalety uzupełnień adhezyjnych nad tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi

 • Ewolucja wskazań do zastosowania pośrednich uzupełnień ceramicznych w odcinku bocznym – zęby trzonowe, przedtrzonowe, zęby po leczeniu endodontycznym

 • Diagnostyka i planowanie leczenia jako kluczowy aspekt powodzenia leczenia – inlay, onlay, overlay, endodkorona czy BPR?

 • Ceramika, ceramika hybrydowa czy materiał kompozytowy – za i przeciw stosowania różnych materiałów

 • Zasady preparacji - wybór techniki dla wkomponowania pośredniego uzupełnienia  protetycznego w zniszczoną strukturę zęba zgodnie z zasadami biomechaniki i biomimetyki - odpowiednie instrumentarium i przygotowanie pacjenta

 • Techniki bezpośrednie, bezpośrednio-pośrednie, pośrednie; jak stopień zniszczenia zęba wpływa na decyzję wyboru odbudowy

 • Mity i fakty dotyczące stosowania uzupełnień pośrednich w odcinku bocznym

 • Czy ząb po leczeniu endodontycznym jest wskazaniem do zastosowania uzupełnienia pośredniego?

 • Ile potrzebnych jest zachowanych ścian zęba aby skutecznie odbudować ząb z zastosowaniem wkładów koronowych?

 • Zasady preparacji , stosunek grubości do wysokości ścian zęba

 • Zrozumienie istoty współczynnika C (C-factor)

 • Grubość uzupełnienia pośredniego a wybór określonego cementu do zacementowania uzupełnienia 

 • Co jest najskuteczniejszą odbudową w kontekście długoczasowych obserwacji?

 • IDS - natychmiastowe pokrycie zębiny; Wskazania; Czy jest to niezbędne?

 • DME czy CL - którą technikę wybrać? Czego możemy oczekiwać jeżeli nie zastosujemy żadnej z technik?

 

Część praktyczna odbywa się na fantomach z zestawami do wykonania ćwiczenia. Każdy z uczestników oszlifuje dwa zęby lub więcej pod wybrane uzupełnienie pośrednie.

Za kurs przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

 

korony
inlay
nowe propozycje różne wersje-18.jpg

Licówki
porcelanowe

licówki

Podczas kursu zostaną omowione następujące zagadnienia:

-wax up 

-mock up

-ewolucja wskazań do zastosowania licówek ceramicznych

-klasyczna licówka, BPR, veneneerlay czy korona częściowa

-Zęby z żywą miazgą a zęby po leczeniu endodontycznym

-Odpowiedni wybór ceramiki - decyzja lekarza czy technika, wpływ na przebarwienia zębów.

-Grubość licówki a korekta koloru. niezbędne instrumentarium

-Preparacja pod licówki ceramiczne: Preparacja od strony wargowej

-Preparacja w części dziąsłowej

-Preparacja powierzchni stycznych i miedzyzębowych

-Preparacja brzegu siecznego 

-Preparacja od strony podniebiennej

-przygotowanie indeksu do szlifowania

-znaczenie mockup'u w oszczędnej preparacji

-Wpływ pozostałej ilości szkliwa oraz metod preparacji na efekt końcowy.

-Uzupełnienia tymczasowe

-Cementowanie

-Najczęstsze powikłania związane z licówkami.

Część praktyczna odbywa się na indywidualnych stanowiskach fantomowych z zestawami do wykonania ćwiczenia. Każdy z uczestników oszlifuje zęby pod licówki porcelanowe.

Za kurs przysługuje 8 punktów edukacyjnych.