top of page

Możesz uzyskać nawet 100% dofinansowania do każdego z naszych szkoleń!

Przeczytaj nasz poradnik.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to, obok systemu dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), najpopularniejszy sposób uzyskania dofinansowania. 

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS?

Środki te są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu. Dzięki temu ten sposób jest idealny dla osób zatrudnionych na umowę o pracę - szczególnie w trakcie specjalizacji.

Jakiej wielkości dofinansowanie można otrzymać?

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) dofinansowanie wynosi 100%! Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu.

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte wszystkie szkolenia z naszej oferty. 

Krok po kroku:

Dofinansowania KFS.png

WAŻNE

Wszystkie formalności powinny być dopełnione pomiędzy Tobą, a instytucją przyznającą dofinansowanie.

Good Tooth Academy jest jedynie organizatorem szkoleń.

PRZYDATNE LINKI

Sprawdź też możliwości dofinansowania z

Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

bottom of page