top of page

Cementowanie 
Uzupełnień protetycznych

Tyle możliwości?

Tyle pytań?

Co, jak i czym cementować?

Mamy swój ulubiony cement czy taki, do którego przekonał nas przedstawiciel firmy?

Skąd czerpać obiektywną wiedzę o zastosowaniu, właściwościach i sposobie użycia?

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistą!

Uporządkuj swoją wiedzę o cementowaniu uzupełnień protetycznych.


Jest to spotkanie teoretyczne, podczas którego lekarze wzbogacą i uzupełnią swoją wiedzę o najnowsze technologie i materiały do cementowania  różnych rodzajów uzupełnień protetycznych.

GTA poprzednie zmodyfikowane.jpg

Prowadzący:

dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej i chirurgii

stomatologicznej. Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z

zastosowaniem wielu zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych oraz z klasycznej

protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą

na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjenta po przeszczepie

twarzy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego

Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii

Stomatologicznej (BDIZ –EDI), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej (PTChJU).

Od 18 lat z powodzeniem stosuje systemy całoceramiczne w protetyce

stomatologicznej z zastowoaniem minimalnie inwazyjnych technik zabiegowych oraz z

zastosowanem nowoczesnych systemów łączących służących do cementowania uzupełnień

protetycznych zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. Jest prekursorem stosowania w

Polsce materiału Empress II, obecnie Emax (dwukrzemian litu).

 

 

Ceramika / Metal / Cyrkon / Kompozyt / Akryl / Hybryda

Korona / Licówka / Most / Onlay / Wkład K-K indywidualny

Na ząb / Na implant

Adhezyjnie / Retencyjnie

Tymczasowo / Docelowo

Cementowanie uzupełnień protetycznych jest ostatnim etapem kompleksowego leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych. Mimo starannie przeprowadzonych wszystkich etapów klinicznych i laboratoryjnych nieprawidłowy dobór cementu i/lub nieprawidłowe postępowanie z cementami może doprowadzić do fatalnych w skutkach niepowodzeń. Dla każdego z lekarzy dobór odpowiedniego cementu może być utrudniony ze względu na różnorodność materiałów dostępnych współcześnie na rynku. Równocześnie, przekazywane na wielu szkoleniach i przez przedstawicieli firm  błędne i często sprzeczne informacje powodują, że lekarz czuje się zdezorientowany w wyborze skutecznego cementowania do różnych uzupełnień protetycznych.

 

Podczas wykładu zostaną przedstawione założenia dotyczące cementowania różnych uzupełnień protetycznych, tj.: koron protetycznych pełnoceramicznych (z uwzględnieniem rodzajów pełnej ceramiki), złożonych gdzie podbudową jest metal, kompozytowych, mostów, wkładów koronowych oraz licówek ceramicznych.

 

Zostaną m. in. omówione następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie pola zabiegowego – przygotowanie kikuta, izolacja pola zabiegowego - w jaki sposób zastosowanie koferdamu wpływa na skuteczność cementowania

  • współczesne systemy łączące – czy system łączący VII generacji SA jest lepszy od systemu VI generacji SE, czy pozostać w systemach IV generacji TE

  • Przygotowanie powierzchni uzupełnienia protetycznego

  • Rodzaje cementów z podziałem na SA, SE, TE

  • Jak uzyskać przewidywalną adhezję do tkanek zęba, kompozytu i ceramiki

  • Grubość uzupełnienia a skuteczność polimeryzacji 

  • Czy kolor zastosowanego cementu ma wpływ na końcowy efekt kolorystyczny

  • I wiele innych

W trakcie wykładu zostaną przede wszystkim obalone mity dotyczące stosowania kompozytu podgrzewanego oraz udowodnione dlaczego stosowanie tego kompozytu jest działaniem szkodliwym dla pacjenta.

 

W razie pytań służymy pomocą.

info@goodtooth.pl

+48 730 060 740

W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu tego spotkania

zobacz inne szkolenia Doktora Gronkiewicza

Good Tooth Academy fb-6.jpg
25.jpg
bottom of page